รายชื่อคนที่ใช้ไอดี 1 หลัก ของโปรแกรม Camfrog ตั้งแต่ไอดี 0-9 A-Z และไอดีสัญลักษณ์พิเศษ ! – ~


รายชื่อคนที่ใช้ไอดี 1 หลัก ของโปรแกรม Camfrog ตั้งแต่ไอดี 0-9 A-Z และไอดีสัญลักษณ์พิเศษ ! – ~


0 คุณบอล
1 info หรือ ไอดี 99
2 คุณจอย ไอดี Joy
3 พี่กล้วย ห้อง _33Up_
4 Dog พี่นนท์ หรือ 6
5 Peenut ห้อง Thai_18UP_ROQM
6 Dog พี่นนท์ หรือ 6
7 พี่กุ่ย
8 พี่ต้อล
9 พี่บ๊อป
A ใช้โดยไอดี J หรือ AdminJ เจ้าแม่อาหรับ
B W ชาวอาหรับ
C ต่างชาติ ตุรกี
D kiss พี่โอ๋
E ต่างชาติ
F Turky
G ป๋าเก่ง ไอดี GoldCats ห้อง Dhamma_Buddha_Online24
H ต่างชาติ
I !! หรือ TuM!
J คนที่ใช้ไอดี A หรือ AdminJ เจ้าแม่อาหรับ
K ต่างชาติ ตุรกี
L ต่างชาติ
M Thailand
N Dog พี่นนท์ หรือ 6
O เพื่อนเรย์ Oh!
P ต่างชาติ
Q 2V ห้อง _ESARN_INTER_
R ชาวอินโด
S Dog พี่นนท์ หรือ 6
T Partner หรือพี่ item ที่รู้จักกันในนามไอดีเก่า
U ต่างชาติ แคนนาดา
V คนไทย เศรษฐีขาใหญ่
W คนที่ใช้ B
X แฟนพี่ Kiss
Y ต่างชาติ
Z พี่กุ่ย ไอดี 7
! พี่ซอ
” มะเหมี่ยว ไอดี MN
# Mr. Mahmut
$ พี่วิท
%
& แจส หรือ Jw Jx เจ้าของห้อง Nobody
‘ H@run
(
) พี่มังกร หรือ แจค ที่ใช้ไอดี +
* 0WN คุณแพร
+ พี่มังกร หรือ แจค ที่ใช้ไอดี )
, K3
– นัท (สุดหล่อห้อง SonteenFamily)
.
/ Fayoum
: T หรือ Partner
; ห้อง Camfrog
? 6 พี่นนท์
@ พี่วิท
[
\
]
^ พี่กานต์ 1z
_ แนน WR

{ พี่ต้น Ton
| T Partner
} เจ้แอ้น
~ T หรือ Partner

เวลาเข้าห้อง ถ้าเรียกผู้เล่นตามตัวอักษร แคมฟรอกจะเรียงลำดับให้ตามนี้
! ” # $ % & ‘ ( ) * + , – . / 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 : ; ? @ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ \ ] ^ _ ‘ { | } ~
ไอดีสัญลักษณ์พิเศษ เรียงตามลำดับแป้นพิมพ์
~ ` ! @ # $ % ^ & * ( ) – + = { [ } ] \ | : ; ” ‘ . ? /

7 thoughts on “รายชื่อคนที่ใช้ไอดี 1 หลัก ของโปรแกรม Camfrog ตั้งแต่ไอดี 0-9 A-Z และไอดีสัญลักษณ์พิเศษ ! – ~

  1. ส่วนไอดีที่ยังไม่ใส่ชื่อนั้นเพราะยังไม่รู้จักชื่อคนใช้ เพื่อนๆที่เข้ามาอ่านรู้จักชื่อคนที่ใช้ไอดี 1 หลักก็แจ้งมาได้ที่ไอดี IT นะครับ จะได้เพิ่มชื่อคนใช้ให้ครบสมบูรณ์

  2. I dont have the list of all owners of the Camfrog Emoticon IDs but i know some of them from philippines 4 out of 40 IDs :D – FLeE from philippines :P – KyM from philippines
    :$ – from philippines ( i dont know the name )
    (U) – SILENTL0VER from philippines

  3. Pingback: Camfrog 0 O Love Camfrog | Camfrog

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s